Woonbeleid…

 • Verdere uitbouw van een gemeentelijke huurservice met goede en goedkope woningen en kamers in eigendom van het OCMW is nodig.
 • Er wordt een nieuw actueel woonbehoeftenplan opgemaakt. Het oude dateert van begin deze eeuw.
 • De burgemeester moet slechte woningen durven onbewoonbaar verklaren en een verplichte sanering opleggen. In dit dossier kan samengewerkt worden met het regionale SVK Zuid-Oost Vlaanderen (sociaal verhuurkantoor).
 • De gemeente voorziet in een aantal noodwoningen voor slachtoffers van rampen (brand, overstroming,…), huisjesmelkerij en onbewoonbare woningen.
 • De gemeente kan een assertievere houding aannemen tegenover de sociale woonmaatschappijen rond inspraak en opvangen van eigen inwoners.
 • De belasting op onbebouwde percelen moet opnieuw ingevoerd worden om grondspeculatie te bestrijden. Het sparen van een bouwgrond voor ieders kinderen wordt vrijgesteld.
 • Sociale woningen worden op een energiezuinige manier ingericht.
 • Community trust als alternatief voor sociale koopwoningen: sociale koopwoningen kosten veel en helpen slechts weinig mensen. LEEF! wil het systeem van sociale koopwoningen afschaffen en het verwerven van een eigen woning garanderen voor meer gezinnen via Community Land Trust (CLT). Een huis kopen wordt voor meer mensen haalbaar en betaalbaar als de koper niet langer de grond moet betalen. De eigendom van de grond blijft in handen van de gemeente of van een vzw, De CLT. Gezien de waarde van de grond niet meer wordt meegerekend voor de waarde van het gebouw, blijft dit goedkoper dan op de klassieke markt. De koper wordt volwaardig eigenaar met alle rechten (woonzekerheid, erven, aanpassingen) maar als hij de woning verkoopt moet hij een deel van de meerwaarde terugbetalen. De CLT zorgt er voor dat minder gegoede kopers het voorschot krijgen, nodig om een lening bij de bank te krijgen zodat de aankoop van de woning ook haalbaar wordt voor wie geen spaarpot of rijke ouders heeft. Groot voordeel is dat de woning ook voor de volgende koper ‘een sociale en betaalbare koopwoning blijft’.
 • De gemeente moet zelf gronden aankopen en woonprojecten realiseren met aandacht voor ecologische bouwprincipes, een mix van koop- en huurwoningen (met voldoende sociale woningen ), eigentijdse woonvormen (kangoeroe wonen, groepswonen voor ouderen,..) en woonmodellen (bv. wonen rond open pleinen of binnenhoven). Dit kan via het autonoom gemeentebedrijf op voorwaarde dat dit het algemeen belang centraal stelt en zich niet als een privébedrijf opstelt. Via een beheersovereenkomst die loopt voor de duurtijd van een coalitie worden de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf vastgelegd. Er wordt jaarlijks gecontroleerd of deze doelstellingen worden gerealiseerd.
 • Het aantal sociale woningen wordt verder uitgebouwd via het afsluiten en uitvoeren van een convenant met Vlaanderen en eigen initiatieven. Wachten op initiatieven van de gedesoriënteerde Vlaamse woningbouw brengt ons weinig resultaat op. De gemeente realiseerde wel het sociaal voorziene objectief.
 • Herzele stimuleert en neemt initiatieven om volgende woonvormen uit te bouwen: tiny houses, kangoeroe-en zorgwonen, woningdelen, cohousing enz.
 • Bij grote woonprojecten (bvb.vanaf 10 wooneenheden) moet er 15 % sociale woningbouw worden voorzien.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties