Politie en veiligheid…

LEEF! is voor buurtgericht politiewerk met de nadruk op het herstellen van het sociaal weefsel, democratische organisatie van de diensten en preventie. Herzele blijft een rustige en veilige gemeente.

  • Wij stellen vast dat het hergroeperen van de politiediensten in politiezones over meerdere gemeenten een positieve bedoeling had (méér samenwerking tussen de verschillende diensten), maar dat er ook ongewenste neveneffecten optreden. De rechtstreekse controle op het politieapparaat wordt bemoeilijkt. De politieraden die hiervoor bevoegd zijn, staan veraf van de gemeenteraden. In het politiecollege, dat de burgemeesters van de zone (in ons geval Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem) groepeert, heeft diegene die het meest centen inbrengt als gemeente het meeste te zeggen. Concreet zitten de burgemeester van Herzele en Houtem er voor spek en bonen bij, alhoewel zij samen het grootste deel van de bevolking vertegenwoordigen.
  • Het hergroeperen van de diensten moest er ook voor zorgen dat méér gespecialiseerde diensten opgericht werden. Op een aantal vlakken (milieu, ruimtelijke ordening, fraudebestrijding,…) blijven we op onze honger zitten. Ondertussen is de service naar de Herzeelse inwoners wel verminderd. Het bureel moet dan ook alle dagen open zijn: permanente heropening van de politiepermanentie in Herzele centrum.
  • De klemtoon dient te liggen op preventieacties en voorlichting. Binnen het veiligheidsbeleid stellen wij vast dat verkeersveiligheid nog altijd topprioriteit nummer 1 is bij de bevolking. Uiteraard dienen misdrijven bestraft en moet iedereen gelijk behandeld worden. LEEF! is evenwel tegen het ‘uitvergroten’ van de criminaliteit: door schrik te zaaien willen bepaalde politieke strekkingen zieltjes winnen.
  • Meer inzetten op sociale begeleiding, recherche en onderzoek. Bestrijding van overlast op straat lost niet altijd de oorzaak van het probleem op.
  • Herzele kiest voor twee buurtwerkers die permanent op stap zijn in centrum en deelgemeenten.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties