Sport…

Er is blijvende nood aan een sensibiliseringscampagne om de bevolking te stimuleren voor een meer actieve levenswijze. Hier is voor elke gemeente een taak weggelegd waar op korte termijn verder werk van moet gemaakt worden.

 • Voor jongeren ligt de basis voor sport op school. Het doel is te laten ervaren dat sport niet enkel gezond is maar ook plezier, ontspanning, uitdagingen biedt.
 • Belangrijk is ook dat niet enkel de meer getalenteerde jongeren en competitie gestimuleerd worden. Daarom is de bevordering van de breedtesport even belangrijk als de ondersteuning van de sportverenigingen. Daarin kan de gemeente een stimulerende rol spelen.
 • Voor de niet competitie-sporters kan de gemeente in samenwerking met de scholen allerlei tornooitjes aanbieden (atletiek – badminton – pingpong, enz.) met als doel “als het maar beweegt en zich amuseert”. De gemeentelijke sportinfrastructuur is aanwezig en biedt alle mogelijkheden.
 • De gemeente maakt het gedeelde gebruik van accommodaties mogelijk.
 • De gemeente zorgt voor dat een intensieve campagne gevoerd om de fiets te gebruiken van en naar school, naar de sportvereniging, cultuur. Zij zoekt uit hoe ze dit ook financieel kan ondersteunen (bvb. spaarkaart per afgelegd traject). Uiteraard zorgt de gemeente voor fietsveilige straten en schoolomgevingen.
 • Het beleid moet erop gericht zijn alle kinderen in de gelegenheid te stellen om te sporten. Drempels (financiële vooral) die dat veroorzaken dienen te worden weggenomen. Lidgelden van 80 tot 400 euro op jaarbasis zijn schering en inslag.
 • Ook hier moet kunnen gerekend worden op gemeentelijke en overheidssteun. (= sport aan democratische prijzen) We zijn voor het blijvend gebruik van de Sportpas.
 • Elke gemeente moet voldoende speelruimte voor kinderen garanderen en er ook voor zorgen dat ze veilig bereikbaar zijn (Aangewezen is een speelruimtenorm van 3%, ofwel 300m2/hectare binnen een wijk). Lokaal kan effectiever gebruik gemaakt worden van bestaande accommodaties van verenigingen en scholen.
 • De gemeente stimuleert dat de bestaande sportinfrastructuur zoveel mogelijk wordt gebruikt en veilig te bereiken is.
 • In deelgemeenten waar weinig infrastructuur is zoekt zij naar mogelijkheden om kleinschalige initiatieven te nemen.
 • Ook in het sportbeleid dient de overheid en gemeente rekening te houden met de vergrijzing. Sporten is van groot belang voor de lichamelijke conditie van ouderen en kan meehelpen sociaal isolement te voorkomen. Sporten die geschikt zijn voor ouderen dienen daarom een extra stimulans te krijgen.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties