Onderwijs…

Gemeentelijk onderwijs is een sociaal en inclusief onderwijs voor iedereen Gemeentelijk onderwijs is uitgesproken democratisch en pluralistisch

 • In het gemeentelijk onderwijs schuilt een kracht en mogelijkheid reeds sterk wordt benut en gepromoot door personeel en directie. Het inclusieve onderwijs moet verder uitgebouwd en benadrukt worden.
 • Het opnemen van andersvalide kinderen in de klassen wordt beter ondersteund. Om dit te realiseren wordt gewerkt met kleine klasgroepen. Iedere klasgroep heeft een gezonde mix en is aldus een afspiegeling van de maatschappij.
 • Kinderen met een trager of verstoord leerpatroon worden extra begeleid en opgenomen in de klas.
 • Kinderen uit een kansarme omgeving blijven extra begeleid en moeten concreet ondersteund worden. Dit was de laatste jaren een sterk aandachtspunt vanuit de directie.
 • Er wordt gestreefd naar GRATIS ONDERWIJS voor iedereen.
 • De gemeente werkt een plan uit in overleg met alle scholen om leerlingen uit kansarme gezinnen te ondersteunen zodat ze niet uit de boot vallen bij activiteiten, uitstappen en schoolmateriaal. In het lager onderwijs worden gezonde maaltijden aangeboden aan betaalbare prijzen.
 • Leerkrachten en ouders participeren en helpen het beleid vorm te geven.
 • Ook leerlingen worden zo veel mogelijk betrokken bij het beleid van de school.
 • Leerlingen worden opgevoed tot democratische wereldburgers met een open geest.
 • Het onderwijsaanbod wordt verder uitgebouwd: een moderne gemeenteschool integreert  ervaringsgerichte methodieken in het bestaande onderwijs. Dit gebeurt in samenspraak met leerkrachten en ouders.
 • Leerlingen kunnen per school zelf een vertrouwenspersoon kiezen waar zij terecht kunnen met problemen.
 • Het aanwervingsbeleid is transparant en gebaseerd op objectieve criteria. Achter het pedagogisch project staan is een vereiste om actief te zijn in het gemeentelijk onderwijs.
 • De gebouwen en terreinen van het gemeentelijk onderwijs maken deel uit van het gemeentelijk patrimonium en moeten degelijk worden onderhouden. Gebouwen worden milieuvriendelijk gebouwd, verbouwd en ingericht.
 • Bij de inrichting van de terreinen en de omgeving van de scholen wordt extra aandacht besteed aan groenvoorziening en natuurlijke materialen (bij voorkeur om ervaringsgerichte praktijken te kunnen uitoefenen op het schoolterrein zelf).
 • Er wordt onderzocht welke activiteiten er kunnen doorgaan in de schoolgebouwen tijdens de vakanties.
 • De grootste aandacht gaat naar een verkeersveilige omgeving. De omgeving wordt ingericht in functie van de kinderen en niet in functie van de auto.
 • Er wordt onderzocht wat de luchtkwaliteit is in de schoolomgevingen en er worden maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • De gemeente stuurt aan op samenwerking met alle netten rond het busvervoer van leerlingen.
 • Kinderen en jongeren leren kunst te maken en te beleven. Kunst, cultuur en cultureel erfgoed komen regelmatig aan bod in de lessen. 
 • Leesbevordering: speciale aandacht gaat naar (het leren) lezen en voorlezen.
 • Extra aandacht gaat naar het leren omgaan met fake-nieuws en sociale media.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties