Belastingen

Leef! wil dat de gemeente een actief beleid voert om te komen tot een rechtvaardigere inning van de belastingen en een meer gelijkwaardige verdeling. Dit kan zorgen voor meer middelen op alle niveaus en dus mogelijkheden bieden voor een sociaal en economisch beleid.

 • De basisprincipes van een begroting moet gerespecteerd worden. Werkelijk vermoede uitgaven en inkomsten dienen vastgelegd en tijdig voorgelegd te worden.
 • Het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting blijft hetzelfde (6,9%).
 • Financiën: de gemeente zet meer in op projectsubsidies. Voor heel wat topics voorzien de Vlaamse Regering, Leader, Europa en anderen tussenkomsten. Herzele schrijft daar nauwelijks op in.
 • Schuldenpositie: het financieel welzijn van Herzele hangt aan een zijden draadje. De voorbije legislatuur stuitten heel wat voorstellen op een financieel njet. Er zijn wel centen voor prestigeprojecten, maar voor de simpele reparatie van straten en fietspaden komt men te kort. Herzele zet in op het bereiken van 20.000 inwoners om zijn deficit te laten betalen. Onze schuld bedroeg 1696 € per inwoner. Het gemiddelde in de streek is € 1100. Op zich is schuld geen probleem, behalve als het zodanig veel wordt dat je voor lopende uitgaven in de problemen komt. Dat is in Herzele het geval. LEEF! wil dat de schuld op termijn evolueert naar het gemiddelde in onze regio. De situatie rechttrekken wordt een zeer lastige klus, door de aangegane leningen en projecten in het verleden.
 • Een van de manieren om op termijn de schuld aan te pakken is een energiecoöperatie oprichten. Zonnepanelen zijn na drie jaar terug verdiend en zouden de gemeente verder minstens € 150.000 per jaar opbrengen. Als je een coöperatie maakt samen met de inwoners kan je bovendien electriciteit goedkoper maken.
 • De niet door een hogere overheid verplichte belastingen of vergoedingen voor administratieve stukken (identiteitskaarten,…) worden afgeschaft.
 • De afgeschafte belastingen op bankfilialen opnieuw invoeren.
 • De belasting op tweede verblijven blijft.
 • De krotbelasting dient verfijnd te worden om verloedering en speculatie van bouwgronden tegen te gaan.
 • De belasting op onroerende goederen wordt herwerkt: minder voor kleine eigendommen, meer voor grote eigendommen.
 • De Gemeente kiest voor een lening bij de eigen bevolking in plaats van leningen bij de banken.
 • Er wordt, gezien de slechte financiële toestand van Herzele, eerst geïnvesteerd in zaken die later opbrengen zoals vb. energiebezuingingen en eigen energieproductie.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties