Landbouw…

De landbouw en de landbouwers zijn de laatste jaren in de verdrukking geraakt. De boer wordt geplet in een geglobaliseerde wereld waarin de prijzen bepaald worden door een aantal multinationals en de retailsector.

LEEF! gelooft in het voortbestaan van de landbouw, ook in Herzele, als economische factor. Een gemeentebestuur kan proberen deze moeilijke situatie om te buigen door maatregelen op plaatselijk vlak te nemen:

 • Het inschakelen van landbouwers, tegen vergoeding, voor natuurbeheer. Het verbeteren van een aantal bestaande premies en het transparanter maken van de subsidiestromen is hierbij een prioriteit. Men kan de landbouwers helpen bij het invullen van de administratieve papierberg.
 • Informatie geven over en stimuleren van agroforestry: een combinatie van bosbouw en landbouw.
 • Het gemeentebestuur kan de plaatselijke landbouw steunen door het gebruik van Herzeelse producten te stimuleren. Men zou kunnen denken aan het promoten van deze producten in de plaatselijke winkels of in het oprichten van een eigen winkel, een boerenmarkt of andere initiatieven. De gemeente kan een positieve taak vervullen in het afstellen van vraag en aanbod en de gepaste formule vinden om deze producten aan de man te brengen. De gemeente koopt aan bij lokale producenten waar mogelijk.
 • De gemeentelijke instellingen kopen zoveel mogelijk lokaal, fair-trade of bio in plaats van beroep te doen op aankoopcentrales.
 • Landbouwers hebben het steeds moeilijker om aan (peperdure) gronden te geraken binnen fatsoenlijke afstand van hun bedrijf. Eerst en vooral worden grondrovende initiatieven zoals N42, enz. verder afgeblokt. Verder kan de gemeente een gemeentelijke grondbank opstarten om speculatie zoveel mogelijk tegen te gaan en er voor te zorgen dat gronden aan een fatsoenlijke prijs van eigenaar kunnen verwisselen. De gronden moeten naar familiale boeren uit de regio gaan en niet naar industriële agroconcerns. Gemeente, kerkfabrieken en OCMW moeten hun eigen gronden inschakelen om de prijs naar beneden te halen.
 • Herzele ontwikkelt acties om contractteelten van grote bedrijven en oppervlakten te ontmoedigen. De helft van de landbouwgrond in Sint-Antelinks is in handen van een industriële groep.
 • Bepaalde teelten (tarwe, groenten,… ) en vormen van gemeenschapslandbouw worden financieel gestimuleerd.
 • Er wordt een voedselplan opgesteld waarbij men inzet op groenten van eigen bodem.
 • Boerderijwinkel en voedselautomaten worden gestimuleerd.
 • De gemeente stimuleert een intense samenwerking tussen horeca en lokale productie.
 • Herzele werkt in samenwerking met de lokale actoren (landbouwers, verenigingen, adviesraden,…) een lokale voedselstrategie uit (zodat we weten hoe we in de toekomst ons voedsel gaan produceren en consumeren).

Binnen dit geheel wordt ook de biolandbouw gestimuleerd omwille van de er bijhorende baten voor het leefmilieu.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties