Leef! Herzele

LEEF! werd als partij opgericht in het jaar 1992. In ’94 namen we deel aan de verkiezingen en verwierven we 1 zetel in de gemeenteraad. Later werden dat er 2. Wie zich wil engageren kan ons contacteren via het formulier op deze website.

LEEF! is een ongebonden lokale politieke beweging die sinds 1994 in de Herzeelse gemeenteraad zit en om en bij 10 % van de stemmen haalt. LEEF! klopt met de hamer regelmatig op de sociale en ecologische nagel. We werken samen met de mensen voor een ander beleid op nationaal en lokaal vlak. Sociale gelijkheid en ecologisch bewustzijn, zijn onze drijfveren. We zijn een frisse, humoristische stem in de gemeenteraad, die van dossierkennis zijn speerpunt maakt. De laatste jaren werkten we mee aan heel wat initiatieven in die richting.

Af en toe halen we vanuit de oppositie een slag thuis. We werkten mee aan het tot stand komen van een degelijk compromis voor de bouw van een rusthuis in Herzele. We ijverden voor het tot stand komen van de toelage die inwoners krijgen bij de scheiding van hun afval- en regenwater. We verkregen het instellen van prikkelsubsidies voor lokale podiumactiviteiten. Na jaren actie konden we verkrijgen dat het gemeentebestuur het station kocht en op die manier de wachtzaal te Herzele redde. We zijn constructief en goed gezind als het kan en boos als het moet. De huidige machtspolitiek is aan ons niet besteed.

De komende jaren willen we werk maken van het leefbaar houden van ons landelijk Herzele. We vragen maatregelen om de open ruimte open en net te houden én de agressieve bouwpolitiek te stoppen. Wie daar rond met ons wil meewerken is zeker welkom!

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties