Leef! Herzele

De Herzeelse roodgroene beweging LEEF! zit sinds 1994 in de Herzeelse gemeenteraad en verdedigt er mens en milieu. Wij combineren sinds de jaren negentig het ecologische en sociale aspect in een pittige beweging.

Meer Lezen

Een sociaal en leefbaar Herzele

Herzele herstelt 1 km fietspad

Herzele gaat het fietspad tussen de gemeentegrens en de Molen Ter Rijst herstellen. Filip De Bodt (LEEF!) vroeg om ook meteen de gaten in de haag te laten passen op de oversteekplaatsen, het al te smalle voetpad aan de molen te verbreden en de opstap langs de andere kant te verbeteren. Benjamin Rogiers wees erop dat het […]

Meer Lezen

Soepele openingsuren en administratieve vereenvoudiging!

Filip De Bodt van LEEF! hoorde klachten over het reservatiesysteem dat de bezoekers van het Gemeentebestuur moeten gebruiken vooraleer ze naar het Gemeentehuis gaan. Een reservatie kan een tijdje aanslepen. De meerderheid liet weten dat mensen ook buiten deze uren mogen komen, maar dit systeem het makkelijk maakt om alle nodige stukken klaar te leggen. Het […]

Meer Lezen

Toeristische infrastructuur

Op de gemeenteraad werd door Paul Haustraete de gebrekkige toeristische infrastructuur langsheen de ‘Burchtroute’ op de korrel genomen (zie foto’s); deze foto’s werden genomen op één punt langsheen de burchtroute. Als gemeente die zich op papier inzet voor de fietser/de recreant is dit een aanfluiting op het beoogde doel… het voorstellen van een kwaliteitsvolle, fiets- en recreatiefvriendelijke gemeente. […]

Meer Lezen

Waterput in de Korrestraat

Op de gemeenteraad van woe 3 juli heeft raadslid Paul Haustraete (LEEF!) meer info gevraagd aangaande een bestaande boorput in de Korrestraat die, na afbraak van de oude boerderij, niet meer gebruikt wordt. Op de percelen rond deze boerderij werden een 10-tal nieuwe huizen gebouwd. Blijkbaar is deze ondergrondse watervoorraad eigendom van de gemeente… bij opmeting in […]

Meer Lezen

Kapel gekocht

Het Gemeentebestuur kocht de kapel Ter Schreien, in de Korrestraat te Steenhuize, over van de eigenaar. De Gemeente legt een kleine 25.000 € op tafel en voorziet 150.000 € aan herstelkosten. Daar kwam kritiek op van de LEEF! en de Vooruit-fractie. Beiden zijn voor het behoud van de kapel maar stellen dat er al een […]

Meer Lezen

Belastingen opgesoupeerd

De gemeente Herzele sluit het boekjaar 2023 af met een positief overschotje van 1,3 miljoen € autofinancieringsmarge en een lichtjes dalende schuld (van 1650 naar 1580 per inwoner). Ann Van Ruyskensvelde (Open VLD) merkte op dat de doelstellingen gehaald werden: we eindigen de legislatuur positief, zonder de belastingen te verhogen. Filip De Bodt van LEEF! was het daar niet meer […]

Meer Lezen

Geluidsstudie padel stuit op kritiek.

De Provinciale diensten hebben ook kritiek op de vergunningsaanvraag van Padelclub Bonair in Herzele. Die aanvraag sleept zich al vier jaar voort. Schepen Ronny Herremans (CD&V) had de club eerst gezegd dat een vergunning niet nodig was, ondanks het ophogen van het terrein en het overwelven van een gracht. Ook hier werd de schepen teruggefloten. Filip De Bodt (Gemeenteraadslid LEEF!): “Dit was bijzonder nefast […]

Meer Lezen

Bewoners winnen tegen appartementsblokken.

Het Schepencollege van Herzele keurde de bouw van 33 appartementen op de hoek van de Groenlaan en de Wolvenstraat voor de tweede keer af. De bewoners verzamelden een dertigtal handtekeningen tegen het reuzecomplex. LEEF! bracht het dossier meermaals op de gemeenteraad en is tevreden met deze beslissing. Filip De Bodt: “Hopelijk belanden we hier niet in een carrousel waarbij er een vierde en vijfde aanvraag […]

Meer Lezen

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties