Nu inzetten op het klimaat en het klimaatplan

Global Strike

Herzele maakte een begroting waarbij er na de crisisjaren opnieuw ruimte is voor investeringen. Men bracht het budget in evenwicht door minder te lenen, zuinig te zijn en personeel te laten afvloeien. De belastingen blijven in deze begroting ongeveer gelijk, de werking eveneens.

Er wordt opnieuw vooral geïnvesteerd in sport, maar er zijn ook inspanningen voor onderwijs, onderhoud van wegen.

Een aantal klimaatmaatregelen staan op onze agenda: vervangen openbare verlichting, fietspaden, een kleine inspanning voor verbetering van voetpaden, bebossing…

In verhouding met andere sectoren en rekening houdend met de urgentie komt het klimaat er niet zo goed vanaf in onze gemeente. Dit houdt LEEF!-GROEN wel tegen het licht van de achterstand die onze gemeente had bij opmaak van het klimaatplan van SOLVA:  we stonden op de vierde plaats (na de steden) als het op de uitstoot van onze huishoudens komt (door bouwpolitiek) én bengelen aan de staart op vlak van algemene energieproductie. Onze gemeentelijke diensten zitten ook bij de hekkensluiters.

Daar doet men nu een welkom inhaalmaneuver door te werken aan de scholen en de eigen gebouwen. Dat is goed maar het blijft relatief.

Daarmee komen we er evenwel niet

De doelstelling die Herzele zich oplegde is 40 % minder uitstoten tegen 2030, binnen elf jaar dus. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor slechts 2 % van deze uitstoot. 20 % daarvan gaat naar openbare verlichting. Die is dus verantwoordelijk voor 0,5 % van onze uitstoot in Herzele. Met de renovatie bereiken we dus 1 % van de 40 die we ons oplegden. Als we dergelijke inspanning elk jaar doen, komen we dus aan 6 % in plaats van 40 %.  Het effect van de aanplantingen, fietspaden en co  wil ik evenveel meegeven, wat zéér ruim berekend is. Aan dit tempo halen we dus een reductie van 12 % in plaats van 40 %.

We zegden het al: Herzele moet vooral inzetten op het helpen van de huishoudens in het realiseren van deze doelstelling én kan veel bereiken door zijn verkeersstromen aan te pakken. Herzele gaf zich ook op als trekker voor het sensibiliseren en stimuleren (o.m. via premies rond isolatie van woningen, voorlichtingscampagnes, aanspreekpunten, het stimuleren van elektrische fietsen, gedeeld vervoer en het creëren van een draagvlak via participatie.

Waar blijven deze maatregelen?

Wanneer worden die uitgewerkt en gebudgetteerd?

Men zal de doelstelling niet bereiken met een paar fietsen, een beperkt mobiliteitsinitiatief als het ‘busje’…of wat elektrische laadpalen.

Verder gingen wij ons voor het SOLVA-plan ook nog inzetten voor een klimaattoets, het verduurzamen van onze aankopen, sensibilisering, ondersteuning van het woonbeleid en energie-efficiëntie, lokale energieproductie, een visie rond mobiliteit, het stimuleren van de korte keten, ruimte voor water, een blauwgroen netwerk…

Daarbij vinden wij het belangrijk dat diegenen die economisch minder meekunnen vooraan staan in de investeringen. Waarom bijvoorbeeld niet zoals in de Waalse gemeente Flobecq hernieuwbare energie voor de inwoners prefinancieren om ze nadien terug te winnen via de stroomcertificaten?

Veel nieuws is er in deze begroting niet van te zien.

LEEF!&GROEN stelt dan ook voor om in deze begroting 250.000 € extra in te schrijven in uit te werken klimaatmaatregelen en premies. Een open gemeentelijke werkgroep kan de besteding van dit budget begeleiden en samen met de gemeenteraad initiatieven voorstellen die in het kader passen van de voorgaande engagementen.

De centen kunnen we zoeken in besparingen of het uitstellen/faseren van een aantal andere projecten (vb. zaaltje Ressegem Pastorij, sportcentrum De Post). Als men daar niet mee akkoord is kan men iets meer leningen opnemen of zoals wij al stelden een Algemene Bedrijfsbelasting invoeren.

Voor LEEF! & GROEN

Filip De Bodt

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties