Categorie: Verkiezingsprogramma 2018

1.527 keer bedankt

1527 keer merci!

LEEF! & GROEN bedankt zijn kiezers voor het puike resultaat. Van 1 naar 2 zetels en van 1165 naar 1527 stemmen. LEEF! & GROEN keek een beetje dieper naar de cijfers van de verkiezingen en de coalitievorming. De open-VLD haalt in Herzele een absolute meerderheid en de CD&V wil die aanvullen. Het laatste begrijpen we […]

Meer lezen
Gemeentehuis Herzele

Leef!&Groen: Sociale rechtvaardigheid eerst

LEEF!&Groen Herzele gaan voor een sociale en ecologische politiek. Wij zitten sinds 1994 in de gemeenteraad en wegen op verschillende dossiers vanuit een roodgroene visie. Op vlak van leefmilieu, ruimtelijke ordening en klimaat slaat Herzele écht een belabberd figuur. Men vond het bij het begin van de huidige legislatuur zelfs niet meer nodig om daar […]

Meer lezen

Het Schepencollege beslist om geen openbare verkiezingsborden te zetten

Geachte Directeur,t.a.v. Het College van Burgemeester en Schepenen. Via een mail van U vernam ik het besluit van het Herzeelse schepencollege om geen officiële verkiezingsborden te zetten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. LEEF!&GROEN kan het daar niet mee eens zijn. Wij zijn een kleine partij, de enige in Herzele die niet nationaal gesubsidieerd is en dus […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

De lijst LEEF! & GROEN in Herzele is rond

We komen op onder de slogan ‘Herzele is van iedereen’ en willen Herzele ecologischer en socialer maken. Na jaren liberaal bewind wordt het tijd dat alle inwoners van Herzele opnieuw bij het beleid betrokken worden.

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Ons Team

De lijst LEEF! & GROEN in Herzele is rond. Wij komen op onder de slogan ‘Herzele is van iedereen’ en willen Herzele ecologischer en socialer maken. Na jaren liberaal bewind wordt het tijd dat alle inwoners van Herzele opnieuw bij het beleid betrokken worden. Tot 5 september kan je nog meeschrijven aan ons programma.  

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Noord-Zuidbeleid

We inspireren ons op het memorandum voorgesteld door de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. De belangrijkste principes en beleidskeuzes worden vastgelegd in een beleidsnota Noord-Zuidbeleid die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De beleidsnota beschrijft kort de visie op de Noord-Zuidproblematiek en de rol die de gemeente hierin wil spelen. Op basis daarvan worden de beleidskeuzes uitgewerkt en creëert […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Sport

Er is nood aan een sensibiliseringscampagne om de bevolking te stimuleren voor een meer actieve levenswijze. Hier is voor elke gemeente een taak weggelegd waar op korte termijn ernstig werk moet van gemaakt worden maar zeker opvolging vereist. De gemeente Herzele doet al ernstige inspanningen op dit vlak. Voor jongeren ligt de basis voor sport […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Cultuur als hefboom

Het cultuurbeleid moet werken zoals een hefboom voor emancipatie. Het beleid ondersteunt zoveel mogelijk de cultuurscheppers, de organisatoren en de gebruikers maar laat heft zoveel mogelijk in handen van de bevolking. Gemeentelijke toelagen hebben als functie de kwaliteit, in de ruime betekenis van het woord te bevorderen. Initiatieven die grenzen doorbreken verdienen extra aandacht en […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Diversiteit

Jeugdbeleid De gemeente voert een open beleid naar jongeren. Het jeugdbeleid wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de jeugdraad. Naast plezier wordt de inhoudelijke (jeugdbeleid en co) discussie gestimuleerd binnen en buiten de jeugdraad. De jeugdraad is geen automatisch aanhangsel van het beleid. De jeugdraad spendeert zijn geld aan de bevordering van samenwerking tussen de […]

Meer lezen

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties