Diversiteit

Leef! Herzele 2018

Jeugdbeleid

 • De gemeente voert een open beleid naar jongeren. Het jeugdbeleid wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de jeugdraad. Naast plezier wordt de inhoudelijke (jeugdbeleid en co) discussie gestimuleerd binnen en buiten de jeugdraad. De jeugdraad is geen automatisch aanhangsel van het beleid. De jeugdraad spendeert zijn geld aan de bevordering van samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, aan de uitwerking van bepaalde losstaande activiteiten en zorgt voor voldoende toegankelijke infrastructuur.
 • Op vlak van infrastructuur wordt een oplossing gevonden voor de bestaande noden. Voor verschillende jeugdverenigingen is het vinden van een geschikt lokaal een levensprobleem. Onderwijsnetten kunnen gestimuleerd worden om hun infrastructuur open te stellen en om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden voor jeugdwerk.
 • De gemeente stelt een jeugdconsulent aan die de jeugdwelzijnsproblematiek behartigt. De jeugd heeft inspraak in de keuze van een jeugdconsulent en kan een testperiode aanvragen. Deze dienst kan geïntegreerd worden in de voorgestelde wijkcentra.
 • De voorzitter van de jeugdraad is politiek onafhankelijk en werkt met iedereen samen.
 • Het Herzeelse Jeugdhuis staat in voor de aanstelling van ‘gemachtigde opzichters’ tijdens groepsfeesten en grotere activiteiten. Deze personen zorgen ervoor dat de omwonende buren een minimaal aan overlast ervaren (lawaai, afval, vandalisme, …).
 • Jonge gezinnen en nieuwe inwoners krijgen via de Herzeelse Jeugddienst, een gratis kennismakingsaanbod (jeugdverenigingen) thuis bezorgd. Een voorstelling van alle jeugdverenigingen, met hun werking, activiteiten en voorwaarden.

Gelijke kansen

 • Het gemeentelijk beleid stimuleert de betrokkenheid van de vrouwen in de politiek. Er wordt gestreefd naar een natuurlijke, inhoudelijke en evenredige deelname van vrouwen in gemeenteraad, schepencollege, commissies en alle adviesorganen. Voorlichting en vorming die dit bevorderen moeten worden ingericht.
 • Bij aanwerving van personeelsleden krijgen vrouwen gelijke kansen. Prestatievermindering, loopbaanonderbreking en andere vormen van werktijdvermindering moeten mogelijk zijn, maar worden niet alleen naar vrouwen toe gepropageerd. Ook mannen worden gestimuleerd om in even grote mate hun verantwoordelijkheid in het gezin op te nemen. Het nemen van werktijdvermindering mag geen rol spelen voor het verdere verloop van een loopbaan. Overwegend ‘vrouwelijke’ sectoren (vb textielsector) dienen op vlak van verloning bevorderd te worden.

Integratie

De afgelopen jaren werd er voorgesteld om de opvang en integratie van politieke vluchtelingen aan te pakken samen met andere verenigingen. De gemeente reageerde op zijn eigen wijze: naar buiten uit zeggen dat zoiets een goed idee is om datzelfde idee nadien aan zijn laars lappen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid opnemen.

 • De opvang en integratie van politieke vluchtelingen wordt verbeterd door het rechtstreeks contact met de rest van de bevolking te bevorderen, volwaardige arbeid aan te bieden en een goede assistentie door de gemeentelijke diensten bij afhandeling van procedures.
  Het OCMW neemt de leidende rol op zich en werkt hier nauw samen met sociale-, culturele- en sportorganisaties en scholen. Ook de bibliotheek en De Steenoven speelt hier op in.
  Het OCMW en gemeente hebben een doorverwijzende functie op het gebied van het aanbod aan ontspanning in onze gemeente.
 • Er komt een gratis basisaanbod van alle verenigingen voor nieuwe inwoners. Dit wordt gerealiseerd door het invoeren van cultuurcheques. Tijdens de jaarlijkse dag voor nieuwe inwoners stellen alle verenigingen zichzelf voor met een infostand.
 • De gemeente schenkt aandacht aan voorlichting tegen racisme en antidemocratische tendensen gericht naar specifieke doelgroepen.
 • Een lokaal integratiebeleid moet er voor iedereen zijn. Hulpmiddelen en ondersteuning voor vluchtelingen worden ook aangeboden aan kwetsbare doelgroepen. Zo vermijden we positieve discriminatie door de lokale overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiƫle steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties