Dag: 27 augustus 2018

Leef! Herzele 2018

Noord-Zuidbeleid

We inspireren ons op het memorandum voorgesteld door de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. De belangrijkste principes en beleidskeuzes worden vastgelegd in een beleidsnota Noord-Zuidbeleid die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De beleidsnota beschrijft kort de visie op de Noord-Zuidproblematiek en de rol die de gemeente hierin wil spelen. Op basis daarvan worden de beleidskeuzes uitgewerkt en creëert […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Sport

Er is nood aan een sensibiliseringscampagne om de bevolking te stimuleren voor een meer actieve levenswijze. Hier is voor elke gemeente een taak weggelegd waar op korte termijn ernstig werk moet van gemaakt worden maar zeker opvolging vereist. De gemeente Herzele doet al ernstige inspanningen op dit vlak. Voor jongeren ligt de basis voor sport […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Cultuur als hefboom

Het cultuurbeleid moet werken zoals een hefboom voor emancipatie. Het beleid ondersteunt zoveel mogelijk de cultuurscheppers, de organisatoren en de gebruikers maar laat heft zoveel mogelijk in handen van de bevolking. Gemeentelijke toelagen hebben als functie de kwaliteit, in de ruime betekenis van het woord te bevorderen. Initiatieven die grenzen doorbreken verdienen extra aandacht en […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Diversiteit

Jeugdbeleid De gemeente voert een open beleid naar jongeren. Het jeugdbeleid wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de jeugdraad. Naast plezier wordt de inhoudelijke (jeugdbeleid en co) discussie gestimuleerd binnen en buiten de jeugdraad. De jeugdraad is geen automatisch aanhangsel van het beleid. De jeugdraad spendeert zijn geld aan de bevordering van samenwerking tussen de […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Onderwijs

In het gemeentelijk onderwijs schuilt een kracht en mogelijkheid die niet altijd ten volle wordt benut en gepromoot. Het gemeentelijk onderwijs is pluralistisch en heeft respect voor elke overtuiging maar kiest voor democratie en sociaal engagement. De gebouwen en terreinen van de gemeentelijk onderwijs maken deel uit van het gemeentelijk patrimonium en moeten degelijk worden […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Sociaal beleid en welzijn

Het sociaal aspect is voor ons zeer belangrijk. Door het steeds meer individualiseren van de maatschappij stellen wij vast dat solidariteit steeds meer onder druk komt te staan. Een degelijk sociaal en fiscaal beleid kan ervoor zorgen dat onze maatschappij weer wat gelijker wordt in plaats van de sociale, maatschappelijke en culturele tegenstellingen nog te […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Woonbeleid

Verdere uitbouw van een gemeentelijke huurservice met goede en goedkope woningen en kamers in eigendom van het OCMW is nodig. Binnen het kader van de woonwinkel dienen OCMW en gemeente samen te investeren in kamers en huizen in eigen eigendom De burgemeester moet slechte woningen durven onbewoonbaar verklaren en een verplichte sanering op te leggen. […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Landbouw

De landbouw en de landbouwers zijn de laatste jaren in de verdrukking geraakt. De boer wordt geplet in een geglobaliseerde wereld waarin de prijzen bepaald worden door een aantal, in hoofdzaak Amerikaanse, multinationals. LEEF! & GROEN geloven in het voortbestaan van de landbouw, ook in Herzele, als economische factor. Een gemeentebestuur kan proberen deze moeilijke […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Ruimtelijke ordening

De algemene visie rond ruimtelijk beleid moet het opstellen en consequent uitvoeren van een langetermijnvisie inzake ruimtelijke planning zijn. Onze uitgangspunten zijn: inbreiding, geen aansnijding woonuitbreidingsgebieden, versterking van de kernen, inspraak van de bevolking, maximaal behoud van de open ruimte en consequent toepassen van de stedenbouwkundige wetgeving. De algemene principes die gesteld worden in het […]

Meer lezen

Financiƫle steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties