Ruimtelijke ordening

Leef! Herzele 2018

De algemene visie rond ruimtelijk beleid moet het opstellen en consequent uitvoeren van een langetermijnvisie inzake ruimtelijke planning zijn. Onze uitgangspunten zijn: inbreiding, geen aansnijding woonuitbreidingsgebieden, versterking van de kernen, inspraak van de bevolking, maximaal behoud van de open ruimte en consequent toepassen van de stedenbouwkundige wetgeving.

De algemene principes die gesteld worden in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal structuurplan worden gerespecteerd. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zaken opnemen die hier haaks op staan is een vorm van slecht bestuur waar de gemeenschap de gevolgen voor draagt.

In het Ruimtelijk Structuurplan Herzele keurde de gemeenteraad een verbod goed op hoogbouw in de zuidelijke deelgemeenten. Dat werd nadien ontlopen door te talmen met het praktisch uitvoeren ervan. Ondertussen werden her en der appartementen goedgekeurd, zodat het plan feitelijk omzeild werd. Bij de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Ressegem werd bouwen toegestaan tot 15 meter hoog. Op sommige plaatsen kan dit, maar er moet variatie blijven.

Herwaardering dorpskernen

Jaren geleden vatte de meerderheid het plan op om het centrum van Herzele te laten opbloeien door een ingrijpende renovatie én een aangepaste ruimtelijke ordeningspolitiek. Dit plan verdween op de achtergrond. Tijdens deze coalitie werd alweer een nieuw centrumplan opgemaakt. LEEF! & GROEN willen dat bekeken wordt wat budgettair mogelijk is.

Onze voorstellen:

 • De focus verleggen naar kernversterking met oog voor goede ontsluitingen met het openbaar vervoer
 • Stimuleren van buurtwinkels en horeca in de dorpskernen van de deelgemeenten
 • Uitbouw van een aangenaam handelscentrum in de kern van Herzele
 • Starterspremie voor zelfstandigen die zich vestigen in de dorpskernen
 • Uitbreiding van grootwarenhuizen aanpakken met een reglement
 • Invoeren autoluwe zone op de Groenlaan
 • Dorpskernen inrichten op maat van voetgangers en fietsers.
 • De herinrichting van de dorpskernen van Ressegem en Sint-Antelinks zijn prioritair.

Wonen

We zijn voor het voeren van een actief grond- en pandenbeleid.

 • De gemeente zal zelf actief gronden aankopen en woonprojecten realiseren.
 • Nieuwe wijken en woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn. Wanneer ze een grote impact hebben op de omgeving wordt er steeds een inspraakvergadering voor de omwonenden georganiseerd.
 • Duurzaamheidcriteria worden opgenomen in de bouwvoorschriften.
 • We zorgen voor een mix van koop- en huurwoningen, sociale huurwoningen, eigentijdse woonvormen (kangoeroe wonen, groepswonen voor ouderen,..) en woonmodellen (bv. wonen rond open pleinen of binnenhoven).

Werken

Buurtwinkels in de dorpskernen van de deelgemeenten en uitbouw van een handelscentrum in de kern van Herzele zorgen voor werkgelegenheid bij de lokale bevolking en hebben ook een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplaats.

Er moet een uitgebreid netwerk van sociale economie op poten gezet worden. De strijkwinkel moet voor LEEF! & GROEN heropend worden en er moet gewerkt worden om andere gesubsidieerde projecten rond sociale tewerkstelling binnen te halen. Reglementen en subsidies genoeg op Vlaams niveau, maar Herzele doet niets.

 • De resterende vrije ruimte op de ambachtelijke zone “De Rijst” wordt gereserveerd voor de herlocalisatie van Herzeelse bedrijven.
 • De ambachtelijke zone “Ketegem” moet verder eens ontsloten worden. Deze ruimte komt dan ter beschikking voor nieuwe bedrijven. Deze nieuwe bedrijven zullen aan de strengste milieunormen voldoen en daarnaast ook voldoende arbeidsintensief zijn (verhouding aantal werknemers en ruimtegebruik).
 • De landbouw wordt verzekerd van een toekomst door het maximaal vrijwaren van landbouwgronden, met aandacht voor duurzame landbouw en verweving van natuur en landbouw (bvb. in de beekvalleien).
 • Bij het inplanten van bedrijfsgebouwen (landbouw en industrie) moet het aanplanten van een groenbuffer ook steeds effectief uitgevoerd worden. Dit kan gerealiseerd worden via een borgregeling die wordt vrijgegeven na realisatie. Er is ook aandacht voor het opleggen van een materiaalgebruik dat past in het landschap.

Ruimte voor recreatie

 • De gemeente onderneemt stappen om het kasteeldomein van Herzele open te stellen voor zachte recreatie zoals wandelen en fietsen en educatieve activiteiten zoals natuurstudie, leerpaden voor scholen,…
 • De toelating tot het organiseren van geluidssporten moet ruimtelijk beperkt worden tot duidelijk afgebakende zones in de gemeente waar er de minste hinder voor mens en omgeving bestaat. Deze zones worden op kaart vastgelegd en blijven beperkt tot één activiteit per jaar per locatie. Het vergunningstelsel moet nageleefd worden. Momenteel knijpt de gemeente een oogje dicht voor activiteiten die de sympathie van het schepencollege genieten.
 • De realisatie van een netwerk van trage wegen (zoals voorgesteld in het plan) moet verankerd worden in het structuurplan (behoud, kleinschalige inrichting en beheer van deze verbindingswegen). De trage wegen kaart moet een juridisch en feitelijk goedgekeurd plan zijn in plaats van een vrijblijvend promotioneel initiatief.
 • Nieuwe recreatieve infrastructuur moet aansluiten bij reeds bestaande voorzieningen en zorgvuldig ingepast worden in landschap.
 • Er is ruimte voor de ontwikkeling van kort verblijfstoerisme. Na realisatie van het trage wegen netwerk kan dit worden uitgespeeld als troef voor zachte recreatie als wandelen en fietsen, samen met natuur- en cultuurbeleving.
 • Sportvelden worden logisch gegroepeerd zodat er slim gebruik kan worden gemaakt van de nodige infrastructuur.

Historisch erfgoed, monumenten en landschappen

 • De beeldkwaliteit van het landschap verbeteren. Schuilhokken voor dieren worden in natuurlijke materialen gemaakt en omgeven door groenelementen. Schuilhokken zijn niet hetzelfde als megastallen die we tegenwoordig overal in Herzele zien opduiken.
 • Landschapselementen worden zoveel mogelijk open gehouden.
 • Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bij stopzetting van landbouwactiviteiten een herbestemming aan boerderijen te geven, waarbij het draagvlak voor de omgeving wordt gerespecteerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiƫle steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties