CAMPAGNE 2024

Herzele: waar veel bleef stille staan.

2024. Een jaar vol mogelijkheden om het gemeentelijk beleid te veranderen en het roer om te slaan. Misschien geloof je daar niet in en vind je dat alles toch rot is? Wij niet, al jaren staan wij bewonersgroepen bij tegen de komst van appartementen, bij het zoeken naar oplossingen van overstromingen, in het nemen van initiatieven tegen verdwijnen van bushaltes, voor inspraak en het verdedigen van mensen en hun rechten.

Soms lukt dat ook. Zo kwamen een aantal bouwprojecten er niet dankzij de inzet van de lokale bewoners en de hulp van LEEF! en stemde de gemeenteraad een motie tegen het verdwijnen van bussen en haltes. Door onze tussenkomsten konden we tijdens Corona een sociale stempel drukken op het beleid. We verkregen een bomenplan en waren attent bij het uitbouwen van voetwegen. We legden een plan neer om de boeren te ondersteunen en brachten overstromingen op de agenda van de gemeenteraad.

Wij hopen dat nog sterker te kunnen blijven doen. We hopen op een beter beleid: Herzele is blijven stilstaan en heeft zijn centen gestoken in prestigeprojecten en verbouwingen in plaats van in energie, klimaatmaatregelen, fietspaden en verkeersveiligheid…

Genoeg appartementen.

Het loopt mis met de ruimtelijke ordening. We krijgen het ene appartement na het andere. Dat komt omdat er geen enkele planning is en het College van Burgemeester en Schepenen het gros van de koek overlaat aan de vrije markt en de bouwspeculanten. Mensen moeten ergens wonen natuurlijk, maar het kan beter en mooier. En vooral: we hoeven niet persé aan 20.000 inwoners te geraken, zoals de huidige CD&V/Open-VLD meerderheid vooropstelt.

Ruimtelijke ordening moet eerlijker: we hebben in Herzele gezien hoe schepenen die betrokken zijn bij de bouwsector proberen om het zeel naar zich toe te trekken. Er werden (o.m. in Ressegem, Borsbeke en het centrum van Herzele) procedures gelanceerd die de regels negeerden en roken naar belangenvermenging. Uiteindelijk verloor een schepen zijn bevoegdheid ruimtelijke ordening, na druk van LEEF!… maar veel van het kwaad was geschied en de opvolgers deden het niet beter. Ook de andere meerderheidspartijen willen geen plan maken dat de bouwpromotoren in hun ambitie beperkt. Keer op keer werden onze voorstellen om het boeltje toch wat te regelen verworpen.

Meer degelijke fiets- en voetpaden.

Dat dit ook zijn gevolgen had voor verkeer- en mobiliteit is evenzeer duidelijk: Herzele zit in een knoop en een echt mobiliteits- en verkeersplan werd ondanks ons aandringen niet gemaakt. Wij stelden een plan voor om deftige fiets- en voetpaden aan te leggen in het centrum, een grotere parking te voorzien achter het gemeentehuis en de Groenlaan verkeersluw te maken. We maakten zelf een mobiliteitsplan dat sluipverkeer moest tegengaan. Men laat het allemaal maar bollen in Herzele, met heel wat onveiligheid en verkeersongelukken als gevolg. Onze meest onveilige wegen zijn de Stationsstraat, Provincieweg, Hoogstraat, Ressegemstraat. We hebben zelfs een alternatief voor de N42 gemaakt…waar de onveiligheid dringend moet opgelost worden, maar dan zonder andere mensen te onteigenen en extra beton te gieten.

Wachtlijsten wegwerken.

Herzele heeft een goed draaiend OCMW, maar ook hier is er nog werk aan de winkel. We zijn op goede weg om het verplicht sociaal objectief te halen, maar nog al te veel mensen staan op wachtlijsten voor een sociale of goedkope huurwoning. Herzele moet de regie daarvan zelf in handen nemen en ervoor zorgen dat er bij elk bouwproject betaalbare huurwoningen voorhanden zijn. De huidige bouwpolitiek is gericht op de betere verdieners. Dat zorgt ervoor dat mensen met minder middelen onze gemeente verlaten. De gemeente moet een actieve politiek voeren op vlak van herverdeling: zo kan men de gemeentelijke opcentiemenbelasting afhankelijk maken van de waarde van de woning.

Het geld is op.

Bij veel van onze voorstellen kregen we vanuit de CD&V/Open-VLD meerderheid te horen dat het geld op is. Dat is ook zo: een spaarpotje hebben we niet en de schuldgraad is opgelopen tot 1638 € per inwoner. In Vlaanderen is de gemiddelde schuldgraad 1058,83 euro. Dat komt omdat men de voorbije jaren geïnvesteerd heeft in prestigeprojecten als een wielerpaleis, voetbalpleinen en gebouwen. Het was beter geweest om eerst het gemeentelijke patrimonium in orde te zetten. Het door LEEF! gelanceerde idee om een energiecoöperatie uit te bouwen waar ook de inwoners konden van genieten is verschrompeld tot een poging om energie te delen onder gemeentelijke gebouwen. Die gebouwen zijn evenwel dikwijls slecht geïsoleerd. De Intercommunale SOLVA rekende uit dat men de energiekosten sterk naar beneden kan halen. Zonnepanelen zijn op drie jaar terug te verdienen en de gemeente kan zo een 150.000 € per jaar bezuinigen. Zuiver winst dus, maar neen, ook hier had men geen oren naar.

Water te veel.

Ook hier zijn overstromingen een steeds vaker voorkomend gegeven. Niet meer bouwen in overstromingsgebieden is een eerste must. Toch bleef men projecten goedkeuren te Evendael, Rosalie Daemstraat, Eikestraat, Neerwegstraat… LEEF! ging veel ter plaatse en probeerde samen met de inwoners oplossingen voor te stellen. Kleine ingrepen (grachten herstellen, overstromingsgebieden) kunnen op veel plaatsen soelaas brengen.

Méér groen!

Tegen 2030 wil Herzele 18 407 bomen en 9 km haag of geveltuinbeplanting aanplanten en 18 natuurgroenperken realiseren… Het ziet er naar uit dat dat niet direct gaat lukken. De gemeente moet in overleg met de landbouwers en andere gebruikers zelf hagen en struiken aanplanten. Wij willen groene en waterelementen, die ons moeten beschermen tegen de hitte in alle dorpscentra.

Doe er ook iets aan!

Wij kiezen ervoor om actief te blijven en leggen dit jaar graag een lijst neer voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Onze krachtlijnen zijn gezond, ecologisch en sociaal: correcte investeringen die centen opbrengen, maatregelen om hitte, droogte en overstromingen te voorkomen of bestrijden, meer fiets- en degelijke voetpaden, betere herverdeling van de inkomens, meer huurwoningen, actieve steun aan lokale producenten…

Onze deuren staan open voor iedereen die op dat vlak met ons wil samenwerken.

Wij nodigen je uit op ons LEEF-congres dat doorgaat op 25 april om 19u30 in het café van vzw ’t Uilekot Groenlaan 39.

We willen daar de krachtlijnen van ons verkiezingsprogramma vastleggen en verslaggeven over wat we de laatste jaren gedaan hebben. Samen willen we gaan voor een beter Herzele waarin de inwoners de experten zijn en meebepalen wat er moet gebeuren.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties