Noord-Zuidbeleid

Leef! Herzele 2018

We inspireren ons op het memorandum voorgesteld door de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

  • De belangrijkste principes en beleidskeuzes worden vastgelegd in een beleidsnota Noord-Zuidbeleid die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. De beleidsnota beschrijft kort de visie op de Noord-Zuidproblematiek en de rol die de gemeente hierin wil spelen. Op basis daarvan worden de beleidskeuzes uitgewerkt en creëert men een coherent beleid op lange termijn.
  • Belangrijke elementen binnen de beleidsnota zijn de aandacht voor de oorzaken en oplossingen van de Noord-Zuidkloof en de verantwoordelijkheid van het Noorden, de nadruk op structurele ontwikkelingssamenwerking en evenwaardig partnerschap met het Zuiden.
  • Een gemeentelijk Noord-Zuidbeleid wordt meebepaald en gedragen door de inwoners van de gemeente. Het is dus essentieel om lokale groepen en individuen die actief en/of geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking, zo nauw mogelijk bij het beleid te betrekken.
  • Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien de bevolking zich bewust is van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid, van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden en van de structurele veranderingen die nodig zijn.
  • Daarvoor is het essentieel dat mensen toegang hebben tot correcte informatie, dat ze via laagdrempelige activiteiten betrokken raken bij de Noord-Zuidproblematiek en dat ze mee nadenken over oplossingen. De lokale overheid staat het dichtst bij de bevolking en is aldus het uitgelezen niveau om te informeren en sensibiliseren. Dit vormt dan ook één van de kerntaken van het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid en het is logisch dat hier minstens de helft van de middelen naartoe gaat.
  • Het Noord-Zuidbeleid is geen geïsoleerd beleidsdomein. Wie rond betere Noord-Zuidverhoudingen wil werken moet evengoed aandacht hebben voor milieu, sociale en economische aspecten en participatie. De gemeente doorbreekt de schotten tussen de klassieke bevoegdheidsdomeinen en voert een echt beleid duurzame ontwikkeling. Lokale agenda 21 – het lokale beleidsplan duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties – is hiervoor een goede inspiratiebron. Onder meer eerlijke handel, duurzaam beleggen en een klimaatbeleid (zie verder) zijn belangrijke onderdelen van een geïntegreerd beleid.
  • Het aankopen van eerlijke en duurzame producten blijft een belangrijk element binnen een beleid rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling. Het steunen van eerlijke handel betekent een essentiële steun voor derde wereldlanden. Eerlijke handelsproducten garanderen immers een gezonde werkomgeving, verantwoorde arbeidsomstandigheden en een rechtvaardig loon voor arbeiders in Noord en Zuid. De gemeente gaat voor producten die maximaal fair-trade zijn en ondersteunt de lokale actoren op dit vlak. Heel wat privé-bedrijven presenteren tegenwoordig fairtrade-producten die er van ver wat naar ruiken maar het niet echt zijn.
  • De gemeenten vervullen een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaam sparen en beleggen. De lokale overheden en pensioenfondsen van ambtenaren investeren hun reserves in financiële producten met een maatschappelijke meerwaarde. Zij kiezen daarbij zoveel mogelijk voor duurzame spaar- en beleggingsproducten. Op deze manier behartigen zij het algemeen belang en geven zij een belangrijk signaal naar hun burgers.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiƫle steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties