Sociaal beleid en welzijn

Leef! Herzele 2018

Het sociaal aspect is voor ons zeer belangrijk. Door het steeds meer individualiseren van de maatschappij stellen wij vast dat solidariteit steeds meer onder druk komt te staan.
Een degelijk sociaal en fiscaal beleid kan ervoor zorgen dat onze maatschappij weer wat gelijker wordt in plaats van de sociale, maatschappelijke en culturele tegenstellingen nog te vergroten.

LEEF!&GROEN wil via een goed sociaal beleid de kloof verkleinen.

 • De belastingen heroriënteren naar de armste bevolkingslagen toe. Kwijtschelding onder een bepaald inkomen.
 • Méér personeel voor uitgebouwde OCMW-diensten.
 • Oprichting van lokale dienstverlening in de verschillende deelgemeenten. Die kunnen eventueel in de vroegere gemeentehuizen gelokaliseerd worden en krijgen o.m. de taak om mensen wegwijs te maken in de gemeentelijke administratie.
  Tegelijkertijd willen wij in die centra, in samenwerking met eventuele geïnteresseerden uit de verenigingssector, aan gezinsbegeleiding, kinderopvang e.d. (via vb. Centrum voor Gezinsplanning en Seksuele Opvoeding) doen
 • Er kan een gemeentelijke Wetswinkel uitgebouwd worden waar inwoners terechtkunnen voor gratis eerstelijns juridisch advies.
 • Het opgerichte dienstencentrum is een stap in de goede richting, maar meer dienstverlening in de deelgemeenten een must!
 • Coördinatie van een kwalitatieve gemeentelijke onthaalmoeder/vader- en babysitdienst.
 • Verdere uitbouw van degelijke vakantie-activiteiten. Tevens blijft het statuut van onthaalouders precair, ook hier willen wij verbeteringen zien zodat meer mensen dit beroep aantrekkelijk zouden vinden.
 • Verder uitbouw van kinderdagverblijven met soepelere openingsuren.
 • Extra aandacht voor kleinschalige voor- en naschoolse opvang met minimale kosten voor de ouders.
 • inrichten van professionele vakantieopvang in de deelgemeenten.
 • Doordat de kansen voor subsidiëring rond de vernieuwing van het rusthuis jaren verprutst werden heeft men zich gericht tot een samenwerking met de privésector. Zo krijgen we een zorgdorp in Herzele. Dat is positief, maar we lopen het risico dat een aantal mensen daar niet terecht kunnen. De prijzen stijgen altijd maar en de kwaliteit van voedsel en andere bijkomende diensten gaat achteruit.
 • De privé-rusthuizen of servicewoningen (Zilvertorens) zijn te duur voor de gemiddelde Herzelenaar. De service blijft beperkt en duur. Men maakt een soort van ouderenbeleid met twee snelheden.
 • De mantelzorgtoelage moet opnieuw ingevoerd worden.
 • De gemeente dient in haar beleid rekening houden met emancipatie van groepen die minder kansen krijgen: homo’s, jongeren, zieken, bejaarden, gehandicapten. De gemeente zal een genderbeleid op de sporen zetten. Dit kan door het stemmen van moties, door het stimuleren van aanwerving van vrouwen, gelijke verdeling tussen vrouwen en mannen van bestuursposten,…
 • Oprichting van een gemeentelijke welzijnsraad en het in de steigers zetten van een méér open beleid ter zake. Het OCMW moet met zijn beleid méér naar de mensen toe trekken, o.m. via hoorzittingen. In het rusthuis kan een bewonersraad opgericht worden die mee beslist.
 • Basiseducatie (leren lezen, schrijven, solliciteren) wordt opnieuw in gang gezet.
 • Actieve armoedebestrijding en begeleiding met speciale aandacht voor ouderen en alleenstaande ouders.
 • De gemeente moet uitkijken naar tewerkstellingsinitiatieven zoals het leren-werken project rond bouwen destijds. We hebben in Herzele nood aan een echt opleidingsproject voor mensen die moeilijk aan werk geraken. Het heeft geen zin om die allemaal op het gemeentehuis te laten werken zonder begeleiding, dat vergroot de toekomstkansen van de mensen niet. Dat is politiek dienstbetoon maar geen sociale politiek.
 • Arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel dienen vastgelegd in overleg met het personeel. Nieuwe regelingen kunnen enkel in onderling akkoord. Er dient méér geluisterd te worden naar de vakbonden in het overleg.
 • Het aanbod van toelagen en tegemoetkomingen moet beter bekend gemaakt worden o.m. door in de deelgemeenten zitdagen te organiseren.
 • LEEF!&GROEN komen op voor het behoud van het OCMW als een aparte instelling waarin het volledige lokale sociale beleid gecentraliseerd wordt, en wil geen terugkeer naar de Commissies van Openbare Onderstand. Leef keert zich radicaal tegen plannen en programma’s die het sociaal beleid als een taak van de gemeente zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties