Categorie: Verkiezingsprogramma 2018

Leef! Herzele 2018

Onderwijs

In het gemeentelijk onderwijs schuilt een kracht en mogelijkheid die niet altijd ten volle wordt benut en gepromoot. Het gemeentelijk onderwijs is pluralistisch en heeft respect voor elke overtuiging maar kiest voor democratie en sociaal engagement. De gebouwen en terreinen van de gemeentelijk onderwijs maken deel uit van het gemeentelijk patrimonium en moeten degelijk worden […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Sociaal beleid en welzijn

Het sociaal aspect is voor ons zeer belangrijk. Door het steeds meer individualiseren van de maatschappij stellen wij vast dat solidariteit steeds meer onder druk komt te staan. Een degelijk sociaal en fiscaal beleid kan ervoor zorgen dat onze maatschappij weer wat gelijker wordt in plaats van de sociale, maatschappelijke en culturele tegenstellingen nog te […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Woonbeleid

Verdere uitbouw van een gemeentelijke huurservice met goede en goedkope woningen en kamers in eigendom van het OCMW is nodig. Binnen het kader van de woonwinkel dienen OCMW en gemeente samen te investeren in kamers en huizen in eigen eigendom De burgemeester moet slechte woningen durven onbewoonbaar verklaren en een verplichte sanering op te leggen. […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Landbouw

De landbouw en de landbouwers zijn de laatste jaren in de verdrukking geraakt. De boer wordt geplet in een geglobaliseerde wereld waarin de prijzen bepaald worden door een aantal, in hoofdzaak Amerikaanse, multinationals. LEEF! & GROEN geloven in het voortbestaan van de landbouw, ook in Herzele, als economische factor. Een gemeentebestuur kan proberen deze moeilijke […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Ruimtelijke ordening

De algemene visie rond ruimtelijk beleid moet het opstellen en consequent uitvoeren van een langetermijnvisie inzake ruimtelijke planning zijn. Onze uitgangspunten zijn: inbreiding, geen aansnijding woonuitbreidingsgebieden, versterking van de kernen, inspraak van de bevolking, maximaal behoud van de open ruimte en consequent toepassen van de stedenbouwkundige wetgeving. De algemene principes die gesteld worden in het […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Politie en veiligheid

LEEF! & GROEN zijn voor buurtgericht politiewerk met de nadruk op het herstellen van het sociaal weefsel, democratische organisatie van de diensten en preventie. Wij stellen vast dat het hergroeperen van de politiediensten in politiezones over meerdere gemeenten een positieve bedoeling had (méér samenwerking tussen de verschillende diensten), maar dat er ook ongewenste neveneffecten wijn. […]

Meer lezen
Groenlaan Herzele

Mobiliteit

Het gemeentelijk verkeersbeleid blijft te weinig gericht op veiligheid en leefbaarheid, en te veel op koning auto en keizer beton. Er werden een aantal aanzetten gegeven naar een veiliger gemeente bij het opstellen van het mobiliteitsplan, maar de keuzes en plannen blijven te vaag of ronduit verkeerd. LEEF! & GROEN blijven absolute tegenstander van nieuw […]

Meer lezen

Voor een leefbare wereld

De gemeente zal een integrale visie ontwikkelen op milieuvraagstukken. Hoe denkt Herzele haar steentje te kunnen bijdragen aan de doelstellingen die regionaal, nationaal en internationaal naar voor geschoven worden. De gemeente dient op milieuvlak het goede voorbeeld te geven aan de bevolking. Daarom moet zij voor alle werken en diensten waar zij verantwoordelijk voor is […]

Meer lezen
Leef! Herzele 2018

Belastingen

LEEF! & GROEN willen dat de gemeente een actief beleid voert om te komen tot een rechtvaardigere inning van de belastingen en een meer gelijkwaardige verdeling. Dit kan zorgen voor meer middelen op alle niveaus en dus mogelijkheden bieden voor een sociaal en economisch beleid. De basisprincipes van een begroting moet gerespecteerd worden. Werkelijk vermoede […]

Meer lezen

Financiƫle steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties