Mobiliteit

Groenlaan Herzele

Het gemeentelijk verkeersbeleid blijft te weinig gericht op veiligheid en leefbaarheid, en te veel op koning auto en keizer beton. Er werden een aantal aanzetten gegeven naar een veiliger gemeente bij het opstellen van het mobiliteitsplan, maar de keuzes en plannen blijven te vaag of ronduit verkeerd.

LEEF! & GROEN blijven absolute tegenstander van nieuw tracé voor de N42.

 • De bescherming van de kwetsbare weggebruiker: kinderen, senioren, fietsers, jonge ouders met een kinderwagen, personen met een handicap.
 • Een actieve lobbyrol opnemen bij ‘De Lijn’ en de ‘NMBS’ voor het behoud van de lijnen en haltes. Investeren in een slim combinatiebeleid zoals eigen bus voor beperkt vervoer, autodelen en goede fietsvoorzieningen.
 • Overleg met inwoners en organisaties zoals fietsersbond, gezinsbond, scholen, …

Concreet ijveren wij voor:

Veilige dorpskernen

 • Organiseren van inspraak en participatie van de inwoners op het vlak van verkeer, inrichting van de omgeving, per straat, buurt of wijk.
 • Maak van ‘zone 30’ de regel in dorpskernen.
 • Woonwijken worden autoluwe wijken door het woonerfprincipe – ‘zone 20’ toe te passen. (Heibaan -1 kant van de Groenlaan)
 • Stimuleer naleving van de snelheidsbeperking door maximaal gebruik te maken van moderne snelheidsremmende inrichtingen, zoals visuele versmalling en groenintegratie.
 • Snelheidsverlaging en veiligheidsmaatregelen primeren op doorstroming. Straten zoals bv. Hoogstraat, Stationsstraat, moeten vanuit dit oogpunt snel heringericht worden.
 • In de dorpskernen wordt zoveel mogelijk ruimte teruggegeven aan de bewoners: versmallen van de rijbaan en ingewonnen ruimte gebruiken voor verbreden of aanleggen van voetpaden, groenvoorziening, speelruimte, zitbanken, buurtrecreatie.
 • In elke straat moet minstens langs 1 kant een zo breed mogelijk en degelijk voetpad liggen, toegankelijk voor kinderwagens en rolwagens.
 • Vrachtvervoer weren uit dorpskernen en woonstraten door middel van tonnagebeperking en beperkingen tot plaatselijk verkeer.
 • Verkeerscommissie en – ambtenaar spelen voortrekkersrol in de participatie.
 • Bij het toekennen van een bouwvergunning wordt de invloed van een project op de lokale verkeerssituatie grondig onderzocht.

Iedereen op de fiets

 • Alle deelgemeenten verbinden via een veilig fietspad is absolute prioriteit. LEEF! & GROEN willen 20 kilometer fietspad per jaar aanleggen.
 • De gemeente neemt initiatieven om, in overleg met de scholen en bedrijven, het fietsgebruik zoveel mogelijk te stimuleren.
 • Zo mogelijk worden de schoolomgevingen autovrije en autoluwe zones of schoolstraten die autovrij zijn tijdens het begin en einde van de schooldag.
 • Kwalitatieve fietsenstallingen aan de haltes van ‘De Lijn’ en de ‘NMBS, openbare gebouwen en in dorpskernen zijn noodzakelijk.
 • Herinrichting van kruispunten voor fietsveilige doorsteken.
 • Op strategische plaatsen laadpalen en degelijke fietsenstalling voorzien voor elektrische fietsen.
 • Aan het station komen lockers voorzien van een stopcontact voor het opladen van elektrische fietsen.
 • Laadpalen voor elektrische fietsen op zonne-energie in elk centrum.
 • Ledlampen met bewegingsdetector op trambaan.
 • Bevorderen van het fietsverkeer door concrete maatregelen zoals: fietscheques voor schoolgaande jeugd te besteden bij de plaatselijke fietsenhandelaar voor onkosten en veiligheid van hun fiets, uitleendiensten voor fietsen stimuleren,…

Vrachtwagens en tractors

 • Er wordt gezocht naar een veilige en niet storende parking voor vrachtwagens. Langdurig parkeren van vrachtwagens in dorpskernen en aan de rand van dorpskernen verbieden.
 • Doorgaand autoverkeer op landbouwwegen wordt verhinderd door het aanleggen van een tractorsluis of een neerklapbaar paaltje. Deze wegen worden aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Autodelen prioritair

 • Milieuvriendelijk wagenpark van de gemeente ( elektrische ).
 • De gemeente neemt initiatief om het eigen wagenpark buiten de werkuren ter beschikking te stellen van de bevolking.
 • De gemeente zoekt uit of ze coördinerende rol kan hebben bij het delen van auto’s van particulieren. Bv. aangepaste auto’s voor andersvaliden door meerdere gezinnen laten delen.
 • Autodelen en carpooling promoten en stimuleren.

Bevorderen van het openbaar vervoer

 • De gemeente voert een actief promotiebeleid voor het gebruik van openbaar vervoer.
 • Uitbreiding van het verbindingen van De Lijn . Voldoende aansluiting met schooluren.
 • Aantrekkelijke opstapplaatsen met veilige fietsenstalling.
 • Belbus uitbreiden naar vrijdag- en zaterdagavond.
 • Verder stimuleren van gebruik openbaar vervoer door tussenkomsten bij abonnementen De Lijn.
 • Geen verdere afbouw van verbindingen, halteplaatsen of stations.
 • Op ons voorstel werd het station gekocht door de gemeente. Nu moet het aangepast worden aan de hedendaagse noden: een aangenamere wachtzaal (betere verwarming, automaat met warme dranken, beter meubilair enz.), goed onderhouden toiletten en zaaltjes voor verenigingen of een toeristisch initiatief zijn voor ons mogelijkheden. Het privatiseren van het station is voor ons geen optie. Een kleine concessie kan als ze opengesteld wordt voor iedereen.
 • Brug of tunnel voor fietsers en voetgangers aan het station (veiligheid en doorstroming zwakke weggebruiker).

Wegen aanleg

 • N42: Behouden van het oude tracé.
  Aanpassen van dit tracé met veilige fietspaden én aanleg van een laterale weg voor tractoren en fietsers op het zogezegde nieuwe tracé.. De aanleg van de N 42 op een nieuw tracé door de Vossenhoek te St. Lievens-Esse moet uit het gemeentelijk mobiliteitsplan verdwijnen. Er moet aangedrongen worden op de verbetering van de oude weg, met respect voor de bewoners en in het kader van de veiligheid en leefbaarheid. De effectieve aanleg door de Vlaamse Gemeenschap moet door de gemeente op alle mogelijke wijzen (juridisch optreden, actie, weigeren vergunningen) verhinderd worden.
 • Geen nieuwe wegen maar investeren in groene aantrekkelijke goed onderhouden wegen.
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen bij herinrichting en onderhoud wegen is milieuvriendelijk, aantrekkelijk en laat water door (minder wateroverlast). Geen onnodige verharding van landbouwwegen, gebruik van waterdoorlatende duurzame, landschappelijk inpasbare en verkeer remmende materialen. Gebruik van kasseien waar mogelijk. Landbouwwegen mogen voor fietscomfort enkel in het midden verhard worden.
 • Er komt een versnelde uitvoering van het trage wegenplan. Ondertussen gebeuren er geen afschaffingen van bestaande voetwegels en buurtwegen). Veel gebruikte voetwegen worden aantrekkelijk ingericht en onderhouden. Het plaatsen van rustbanken en aanplanten van struik- en bomenhoekjes wordt waar mogelijk toegepast. Dit bestuur maakte een trage wegen kaart die van geen enkele juridische waarde is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties