Problematiek zorgsite Herzele

De Zilvertorens Herzele

Raadslid Filip De Bodt (LEEF!) vraagt om de rusthuiscommissie samen te roepen.

Het agendapunt van raadslid Filip De Bodt (LEEF!)

De overgang naar een nieuw gemengd publiek/privaat rusthuis zorgt te Herzele voor problemen op alle vlakken. Het personeel mort, de infrastructuur staat nog alles behalve op zijn poten en de bewoners leven in moeilijke omstandigheden. LEEF! bracht na veelvuldige klachten van personeel, familie en bewoners van het nieuwe rusthuis op dinsdag een werkbezoek aan de site. Het nieuwe rusthuis te Herzele is een gezamenlijk project van de vzw Eclips en het Herzeels OCMW. In een werkgroep kwam men vorig jaar tot de conclusie dat de gezamenlijke bouw van een nieuw rusthuis een betere oplossing was dan het uitbreiden van het bestaande.

LEEF! blijft achter die beslissing staan maar stelt dat de uitvoering te wensen over laat.

Blijkbaar was de uiteindelijke realisatie van het rusthuis een rush tegen de tijd. Men moest op 1 januari van dit jaar beschikken over ontdubbelde kamers, zo niet raakte men zijn subsidies kwijt. Dit heeft blijkbaar wat gevolgen gehad voor de bouw: leidingen zijn verstopt en druppen, de alarmcentrale is nog niet geïntegreerd in het telefoonsysteem, sanitair faalt, de kelder stond deze week onder water, een leuning bleek niet vast te zitten, het oproepsysteem werkt nog niet honderd procent, liften zijn regelmatig defect etc…

Volgens aannemers heeft dit te maken met de grote spoed die men moest in acht nemen om het gebouw te zetten. Normaal last men voor dit soort van gebouwen ook een testperiode in, maar hier kon dit niet omwille van de subsidiedruk.

“Kunnen of niet”, zegt Filip De Bodt, gemeenteraadslid voor LEEF!, “een bestuur moet er voor zorgen dat een overgang vlekkeloos verloopt. Door het eeuwige getalm is dit niet gebeurd.”

Bewoners verloren ook een deel comfort omdat de bouwheer (vzw eclips) er op stond van het rusthuis een identieke kopie te maken als een eerdere realisatie in het Brusselse: “Er kon geen enkele aanpassing van de plannen gebeuren. Zo zitten we vb. met een zéér gladde vloer en kamers die niet aangepast kunnen worden” zegt dokter Arlette De Lombaert.

“Wij vragen ons af of er door deze stugheid geen blijvende fouten in het gebouw zitten.”

Personeel

Ook het personeel is niet tevreden van de samenwerking. LEEF! kreeg een aantal anonieme getuigenissen binnen waarin mensen hun vrees uiten over een mogelijke daling van de kwaliteit van de zorg door de samenwerking met de privé-partner:

“Het personeel krijgt er weinig waardering en het verloop is tamelijk groot. Men heeft de scheiding fanatiek doorgedreven met verschillende uniformen en co. Wij hopen dat wij in de toekomst onze kwaliteit kunnen behouden en dat ons openbaar bestuur daar blijft garant voor staan. ”

Het personeel werkt in een groter gebouw, moet er een aantal niet-verpleegkundige klussen bijnemen en is bovendien ’s nachts ook verantwoordelijk voor de nabij gelegen Zilvertorens, waar assistentiewoningen met alarmknop gebouwd zijn. Er is één verpleger per verdiep aanwezig. Ook daar komen steeds meer klachten rond service en prijzen. Het Dienstencentrum is er niet altijd open en er dient voor heel wat kleinigheden bij betaald te worden: gebruik van alarm, activiteiten, …

Dagprijs

Dankzij de infrastructuursubsidie die het OCMW-rusthuis kreeg blijft de dagprijs voor de bestaande bewoners op een gelijk niveau. Nieuwe bewoners zullen 5 € per dag extra moeten betalen. In het verleden moest ook al extra betaald worden voor de was. LEEF! wil dat de gemeenschap investeert in zijn rusthuizen en de prijzen gelijk houdt. In de toekomst is daar geen garantie voor. In mei zouden de prijzen alweer stijgen.

Voorstel van beslissing

  • dat de defecten snel opgelost worden
  • dat bewoners nog keuzen kunnen maken wat inrichting van hun kamer betreft.
  • dat de commissie rusthuizen opnieuw samengeroepen wordt om de samenwerking met de privé-sector te bekijken.
  • dat de bewoners een korting krijgen op hun prijs, die die huidige situatie compenseert.

LEEF! blijft achter onze openbare rusthuizen staan en verleent de werknemers (van technisch personeel over verplegers en leidinggevenden) nu al de titel van ‘helden’. Zij verdienen de werkelijke Orde van de Plataan, de onderscheiding die Herzele om de zes jaar uitreikt aan verdienstelijke inwoners.

Stemmen

12 ja-stemmen (Noël De Smet, Filip De Bodt, Yves Lerminiaux, Danny Van Melkebeke, Ronny Herremans, Lieve De Middeleer, Jo De Loor, Wim Impens, Andy Van Herreweghe, Linda De Roeck, Lotte Van Steenberghe, Paul De Vuyst)

13 neen-stemmen (Johan Van Tittelboom, Stefaan Lauwaert, Jan Van Damme, Jürgen Neyrinck, Benjamin Rogiers, Sofie Hoefman, Walter De Mezel, Luc Hoorens, Anja Sprangers, Kristof Callebaut, Hilde Van Impe, Heidi Knop, Patricia Van Ruyskensvelde)

Beslist

Schepen en OCMW-voorzitter Rita Vandenoostende (Open VLD) betreurt de sfeerschepping door raadslid De Bodt. Uiteraard zijn er enkele technische problemen, maar die zijn inherent aan een bouwproject, zeker een bouwproject van deze omvang. Ondertussen zijn vrijwel alle problemen opgelost: de vochtproblemen zijn weggewerkt en de oproepsystemen zijn verbonden. De bewoners hebben er ook nooit last van gehad. Wat de problemen bij de 30 medewerkers betreft: uiteraard vraagt dit wat aanpassing, maar schepen Vandenoostende beklemtoont dat er een goede personeelsgroep ter beschikking is. Wat de snelheid van het bouwproject betreft, deze heeft inderdaad tot gevolg dat hierdoor infrastructuursubsidies bekomen zijn die nu inderdaad ten goede komen aan de bewoners.

Burgemeester Johan Van Tittelboom (Open VLD) vindt het ook bijzonder spijtig dat een mooi project nu zo neergehaald wordt. Veel dingen in de kritiek van raadslid De Bodt raken trouwens kant noch wal. Zo is de kritiek dat het project in Herzele gewoon een kopie is van het gebouw in Evere helemaal zonder grond: vooreerst zijn er veel aanpassingen gebeurd en ten tweede kunnen er in de toekomst ook nog veel gebeuren. De kamers zijn immers gebouwd met verplaatsbare wanden. Wat de technische problemen betreft: deze zijn inderdaad effectief vrijwel volledig opgelost, maar als er toch nog enkele zijn, dan is het een zaak tussen de bouwheer en de aannemer om deze op te lossen. Zoals raadslid De Bodt weet is het OCMW momenteel geen eigenaar van dit gebouw en heeft het OCMW ook geen enkel contract gemaakt met de aannemer. Het is dus ook verkeerd om een verhaal op te hangen waarbij de gemeente of het OCMW nu plots verantwoordelijk zouden zijn voor technische problemen. De kern van de zaak is echter volgens de burgemeester dat raadslid De Bodt blijkbaar er vooral op uit is om een positief project in een kwaad daglicht te stellen. Dit is niet correct.

Notulen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties