Wie is wie

Filip De Bodt

Gemeenteraadslid

Filip zetelt sinds 1994 in de Herzeelse gemeenteraad. Zijn ‘dada’ zijn het financieel beleid en de begroting van de gemeente, cultuur, klimaat en energie en ruimtelijke ordening.  

 

 

 

Bart De Durpel

Bart is sinds geruime tijd actief binnen de werking van Leef! Hij woont in Steenhuize, is actief binnen de sociale huisvesting en zetelde van 2008 tem 2012 in de OCMW-raad van Herzele.  

 

 

 

 

 

Hilde Fonck

secretaris Leef! Hilde is de secretaris van de partij. Sinds kort is zij gepensioneerd lerares en zij is een voormalig PWA-raadslid.  

 

 

 

 

 

 

Patrick Giebens

Patrick is onze webbeheerder, zetelt in de bibliotheekraad en is actief binnen de vakbond ACOD.  

 

 

 

 

Marnix Schollaert

Marnix is als lid van GROEN! ├źn actief als onafhankelijk binnen LEEF! Zijn thema’s zijn ruimtelijke ordening en leefmilieu. Hij zetelt in de GECORO, de commissie voor ruimtelijke ordening en is voormalig PWA-lid.  

 

 

 

 

 

Arlette De Lombaert

Huisarts in Herzele

Gemeenteraadslid voor LEEF! van 2006 tot 2012

Zet zich in voor ouderenzorg