Wie is wie

Filip De Bodt Gemeenteraadslid Filip zetelt sinds 1994 in de Herzeelse gemeenteraad. Zijn ‘dada’ zijn het financieel beleid en de begroting van de gemeente, cultuur, klimaat en energie en ruimtelijke ordening.  

 

 

 

Bart De Durpel Bart is sinds geruime tijd actief binnen de werking van Leef! Hij woont in Steenhuize, is actief binnen de sociale huisvesting en zetelde van 2008 tem 2012 in de OCMW-raad van Herzele.  

 

 

 

 

 

Hilde Fonck secretaris Leef! Hilde is de secretaris van de partij. Sinds kort is zij gepensioneerd lerares en zij is een voormalig PWA-raadslid.  

 

 

 

 

 

 

Patrick Giebens Patrick is onze webbeheerder, zetelt in de bibliotheekraad en is actief binnen de vakbond ACOD.  

 

 

 

 

Marnix Schollaert Marnix is als lid van GROEN! ├źn actief als onafhankelijk binnen LEEF! Zijn thema’s zijn ruimtelijke ordening en leefmilieu. Hij zetelt in de GECORO, de commissie voor ruimtelijke ordening en is voormalig PWA-lid.