Gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad vind je hier onder
Woensdag 28 februari 2018 om 19.30 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis, Markt 20 in Herzele.

Vragenhalfuur:

V1. BESTUUR EN ORGANISATIE – De stand van zaken betreffende het plaatsen van AED’s op de gemeente (raadslid Heidi Knop – Open Vld)

Openbare zitting:

op vraag van het college:

1. BESTUUR EN ORGANISATIE – Aanpassingen aan het politiereglement – ‘GAS’

2. WONEN EN LEEFOMGEVING – Voorstelling project ‘Stationsgebouw’

3. WONEN EN LEEFOMGEVING – Voorstelling studie ‘Naar een bedrijvige kern in centrum Herzele’

4. WONEN EN LEEFOMGEVING – Hof Van Weenen – Beëindiging zoektocht exploitant

5. BESTUUR EN ORGANISATIE – Kennisgeving van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris tot algemeen directeur, zoals voorzien in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

6. BESTUUR EN ORGANISATIE – Kennisgeving van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder tot financieel directeur, zoals voorzien in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

7. VRIJE TIJD EN JEUGD – Goedkeuring van de kandidaatstelling en van de oprichting van de Interlokale Vereniging HeHoZot…van de koers! voor de organisatie van Belgische Kampioenschappen Wielrennen 2019-2024

8. WONEN EN LEEFOMGEVING – Kennisgeving van de aanwijzing van rechtswege van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar tot gemeentelijke omgevingsambtenaar

9. WONEN EN LEEFOMGEVING – Steenhuize-Wijnhuize – Kloosterberg en aansluitingen met aanpalende buurtwegen – herstel asfaltverhardingen – goedkeuren bestek en vaststellen van de wijze van gunnen

10. WONEN EN LEEFOMGEVING – Aandeel fietspad verkaveling Lindestraat in Herzele – deel vredegerecht – post Herzele – Vorderingsstaat : 14.586,70 euro

11. WONEN EN LEEFOMGEVING – Rechttrekking N42 (kruising met Schipstraat, Leugenstraat en Gentweg) – aanpassingswerken n.a.v. wegeniswerken, aan het openbare drinkwaterleidingennetwerk

12. WONEN EN LEEFOMGEVING – Aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van het kruispunt Graaf du Parclaan / Burchtlaan / Kerkouter in Herzele

13. WONEN EN LEEFOMGEVING – Invoeren van blauwe zone beperkt in tijd ter hoogte van de Perrestraat 58 – 60 in Herzele

14. WONEN EN LEEFOMGEVING – Voorrangsregeling in de Arestraat ter hoogte van de beek door middel van de verkeersborden B19 en B21

15. WONEN EN LEEFOMGEVING – Stedenbouwkundige vergunning – aanvragers : Vanparys – Verheylesonne, wonende Holmanstraat 5 te Steenhuize voor het renoveren van voor-en zijgevel (2017/261) – toelichting oprichting constructies op openbaar domein.

16. WONEN EN LEEFOMGEVING – Gratis grondafstand – verkavelingswijziging op naam van De Schrijver Patrick – perceel gelegen in 9552 Herzele, Heibaan

17. WONEN EN LEEFOMGEVING – Gemeentelijk Reglement beperking geldigheidsduur conformiteitsattesten

18. WONEN EN LEEFOMGEVING – Opheffingsprocedure Grafkapel De Kalvaer en goedkeuring toegekende schadevergoeding ten bedrage van 114.795,12 euro.

19. VRIJE TIJD EN JEUGD – Leningovereenkomst met AGB Herzele voor transactiekredieten investeringsenveloppes 2018

20. VRIJE TIJD EN JEUGD – Goedkeuren prijssubsidiereglement 2018 AGB Herzele

21. VRIJE TIJD EN JEUGD – Goedkeuren aanpassing nr. 3 meerjarenplan 2015-2020 AGB Herzele

22. VRIJE TIJD EN JEUGD – Goedkeuren budget 2018 van het AGB Herzele

23. VRIJE TIJD EN JEUGD – Wijziging reglement onderwijscheques

24. VRIJE TIJD EN JEUGD – Principiële goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten met culturele verenigingen en organisatoren (punt uitgesteld van de vorige zitting)

Geheime zitting:

25. WONEN EN LEEFOMGEVING – Aanwijzing van gemeentelijke omgevingsambtenaren