Gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad vind je hier onder
woensdag 28 maart 2018 om 19.30 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis, Markt 20 in Herzele:

Vragenhalfuur:

V1. WONEN EN LEEFOMGEVING – Evaluatie omleiding van de N46 (raadslid Filip De Bodt – LEEF!)

V2. WONEN EN LEEFOMGEVING – Voorstellen met betrekking tot de Stationsstraat (raadslid Filip De Bodt – LEEF!)

V3. BESTUUR EN ORGANISATIE – Agendabrief opgemaakt voor de raadsleden (raadslid Filip De Bodt – LEEF!)

Openbare zitting:

op vraag van het college:

1. BESTUUR EN ORGANISATIE – Bijzondere algemene vergadering van IGS Westelde op dinsdag 05 juni 2018 – statutenwijziging

2. BESTUUR EN ORGANISATIE – Ontwerp van statutenwijziging door de Raad van Bestuur van SOLVA

3. BESTUUR EN ORGANISATIE – Kennisgeving brief ABB inzake vierde kwartaalrapportering 2017 BBC

4. VRIJE TIJD EN JEUGD – Samenwerkingsovereenkomst voor tweede Pater Lieven-loop

5. VRIJE TIJD EN JEUGD – Samenwerkingsovereenkomst voor After Classics-criterium

6. VRIJE TIJD EN JEUGD – Aanvraag Solva tot het realiseren van accomodatie voor de sportterreinen aan de Tramzate te Herzele

7. VRIJE TIJD EN JEUGD – Nieuw sportadviesorgaan SAR

8. VRIJE TIJD EN JEUGD – Antenne-mast voor Radio Star op terrein Wattenfabriek

9. WONEN EN LEEFOMGEVING – Hillegem, Diepestraat – deel, buurtweg 21 – onderhoudswerken aan gestabiliseerde dolomietverharding – Goedkeuren bestek en vaststellen van de wijze van gunnen

10. WONEN EN LEEFOMGEVING – Afschaffen buurtweg 65 Schonenberg in Sint-Lievens-Esse

11. WONEN EN LEEFOMGEVING – Gedeeltelijke afschaffing voetweg 64 gelegen achter de Molenstraat in Herzele aangevraagd door dhr. Marc Tavernier

12. WONEN EN LEEFOMGEVING – Voorstel Straten- en trage wegenkaart 2018

13. WONEN EN LEEFOMGEVING – Plaatsing van wegneembare bakens ter hoogte van de Bergafstraat in Hillegem

14. WONEN EN LEEFOMGEVING – Afschaffen van parkeerplaatsen voor mindervalide ter hoogte van Arestraat 27 en 36 in Herzele

15. WONEN EN LEEFOMGEVING – Bijkomend parkeervak Spoorwegstraat ter hoogte van huisnummer 1 in Herzele

16. WONEN EN LEEFOMGEVING – Omgevingsvergunning – aanvragers : Goossens – De Wilde, wonende Oudendries 10 te Herzele voor het verbouwen van een ééngezinswoning op hetzelfde adres – aanvraag om afwijking van de goedgekeurde rooilijn.

17. WONEN EN LEEFOMGEVING – Stedenbouwkundige vergunning – Aanvragers : De Sadeleer Nico – Fonck Karoline voor het verbouwen van een ééngezinswoning en bouwen van garages op het adres Holestraat 23 te 9552 Borsbeke – aanvraag om afwijking van de goedgekeurde rooilijn.

18. WONEN EN LEEFOMGEVING – Omgevingsaanvraag – Aanvrager : dhr. Wim Ogiers, wonende Woubrechtstraat 8 te Herzele voor het wijzigen van de voorgevel van pand gelegen Heilig Hartplein 3b te Herzele – aanvraag om afwijking van de goedgekeurde rooilijn.

19. WONEN EN LEEFOMGEVING – Steenhuize-Wijnhuize – Bosse – Brusselbaan – vervangen vezelcement leidingen

20. WELZIJN EN OUDEREN – Goedkeuring van de aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 – 2019 – wijziging nr. 4 van het OCMW van Herzele

21. WELZIJN EN OUDEREN – Kennisneming van de vaststelling van het budget 2018 van het OCMW van Herzele

Op voorstel van de raadsleden:

BP1. VRIJE TIJD EN JEUGD – Het bibliotheekcharter – bespreking van de werking en de intenties van de bibliotheek (raadslid Wim Impens – CD&V&partners)

BP2. BESTUUR EN ORGANISATIE – Algemene tevredenheidsenquète (raadslid Filip De Bodt – LEEF!)

BP3. WONEN EN LEEFOMGEVING – Herzele Open deurt (raadslid Filip De Bodt – LEEF!)

BP4. WONEN EN LEEFOMGEVING – Mobiliteit / Fietsbeleid – aanleg van fietsvoorzieningen (raadslid Filip De Bodt – LEEF!)