Auteur: Leef! Herzele

Leef! Herzele 2018

Ruimtelijke ordening

De algemene visie rond ruimtelijk beleid moet het opstellen en consequent uitvoeren van een langetermijnvisie inzake ruimtelijke planning zijn. Onze uitgangspunten zijn: inbreiding, geen aansnijding woonuitbreidingsgebieden, versterking van de kernen, inspraak van de bevolking, maximaal behoud van de open ruimte en consequent toepassen van de stedenbouwkundige wetgeving. De algemene principes die gesteld worden in het […]

Read More
Leef! Herzele 2018

Politie en veiligheid

LEEF! & GROEN zijn voor buurtgericht politiewerk met de nadruk op het herstellen van het sociaal weefsel, democratische organisatie van de diensten en preventie. Wij stellen vast dat het hergroeperen van de politiediensten in politiezones over meerdere gemeenten een positieve bedoeling had (méér samenwerking tussen de verschillende diensten), maar dat er ook ongewenste neveneffecten wijn. […]

Read More
Groenlaan Herzele

Mobiliteit

Het gemeentelijk verkeersbeleid blijft te weinig gericht op veiligheid en leefbaarheid, en te veel op koning auto en keizer beton. Er werden een aantal aanzetten gegeven naar een veiliger gemeente bij het opstellen van het mobiliteitsplan, maar de keuzes en plannen blijven te vaag of ronduit verkeerd. LEEF! & GROEN blijven absolute tegenstander van nieuw […]

Read More

Voor een leefbare wereld

De gemeente zal een integrale visie ontwikkelen op milieuvraagstukken. Hoe denkt Herzele haar steentje te kunnen bijdragen aan de doelstellingen die regionaal, nationaal en internationaal naar voor geschoven worden. De gemeente dient op milieuvlak het goede voorbeeld te geven aan de bevolking. Daarom moet zij voor alle werken en diensten waar zij verantwoordelijk voor is […]

Read More
Leef! Herzele 2018

Belastingen

LEEF! & GROEN willen dat de gemeente een actief beleid voert om te komen tot een rechtvaardigere inning van de belastingen en een meer gelijkwaardige verdeling. Dit kan zorgen voor meer middelen op alle niveaus en dus mogelijkheden bieden voor een sociaal en economisch beleid. De basisprincipes van een begroting moet gerespecteerd worden. Werkelijk vermoede […]

Read More
Leef! Herzele 2018

Een andere politieke stijl

Herzele moet opnieuw van iedereen zijn. Het VLD/N-VA schepencollege creëerde een soort van meerderwaardigheidsgevoel waarbij initiatieven van anderen in de hoek geduwd worden of men een loopje neemt met de feitelijke regels. Aanbestedingsprocedures, ruimtelijke ordening, respecteren van pluralisme, correcte boekhoudingen, inspraak en transparantie zijn belangrijk. Men maakte geen grove fouten tegenover deze principes maar men […]

Read More
Leef! Herzele 2018

Verkiezingsprogramma 2018

LEEF! & GROEN maakten een voorlopig programma om mee naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Heb je concrete voorstellen of bemerkingen? Stuur ze dan naar filip.de.bodt@skynet.be. Een andere politieke stijl Belastingen Voor een leefbare wereld Mobiliteit Politie en veiligheid Ruimtelijke ordening Landbouw Woonbeleid Sociaal beleid en welzijn Onderwijs Diversiteit Cultuur als hefboom Sport Noord-Zuidbeleid

Read More
Schepenhuis Herzele

Schepenhuis, een centraal punt voor de administratie

LEEF! stelt voor dat het Schepenhuis behouden wordt als centraal punt voor de administratie. Het gebouw is goed centraal gelegen voor een toeristische dienst met een aantal nevenactiviteiten en niet geschikt als horeca-uitbating vanwege te dure kosten.

Read More
Heibaan

Een woonerf in de Heibaan

LEEF! stelt voor een woonerf in te stellen in de Heibaan

Read More

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Kalender

april 2021

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Recente reacties